• Fizjoterapia

    Reumatoidalne Zapalenie Stawów

    Reumatoidalne zapalenie stawów to przewlekły i postępujący stan zapalny. Początkowo występuje w błonie maziowej stawów. Prowadzi do niszczenia tkanek stawowych, zniekształceń i upośledzeń czynności stawów. Przyczyny choroby nie są do końca znane. Choroba występuje częściej u kobiet w wieku rozrodczym,…