Fizjoterapia

Reumatoidalne Zapalenie Stawów

Reumatoidalne zapalenie stawów to przewlekły i postępujący stan zapalny. Początkowo występuje w błonie maziowej stawów. Prowadzi do niszczenia tkanek stawowych, zniekształceń i upośledzeń czynności stawów. Przyczyny choroby nie są do końca znane. Choroba występuje częściej u kobiet w wieku rozrodczym, natomiast po 60r.ż. obserwuje się podobną częstość występowania u mężczyzn i u kobiet. Objawy choroby początkowo mogą być zlokalizowane w stawach, pozastawowo lub mieć charakter układowy. U pacjentów obserwuje się sztywność poranną, która ustępuje ,gdy podczas intensywnego ruchu mięśni i stawu płyn obrzękowy przechodzi do układu krążenia. Częstą zmianą, którą można zaobserwować od samego początku choroby, jest zauważalny zanik mięśni w obrębie zajętych stawów. Niektóre czynności codzienne, takie jak wchodzenie po schodach czy otwieranie słoika lub drzwi mają swoje źródło przede wszystkim w zaniku funkcji mięśni. U pacjentów obserwuje się również ogólne objawy m.in. zmęczenie, ogólne złe samopoczucie, depresja, trudny do określenia niepokój chorego, czy też spadek wagi ciała. Niezwykle istotnym elementem leczenia pacjentów z RZS jest fizjoterapia, która ma na celu zwiększenie zakresu ruchomości stawów, zwiększenie siły mięśniowej, zapobieganie powstawaniu lub zmniejszenie stopnia trwałych zniekształceń stawowych, nauka prawidłowego kompensowania ograniczeń ruchowych.